Hitta bästa VPN på nätet

VPN Explained-the Essentials of VPN förenklade frågan om exakt hur man klargör eller specificerar en VPN är en som vanligtvis diskuteras bland dagens nätverkskunder såväl som interaktionsbärare. Om vi betraktar den bokstavliga definitionen av orden digitalt privat nätverk kan det hjälpa till att känna igen vad som är, liksom vad som inte är, en VPN. Med hjälp av Websters tesaurusbetydelser av delorden bör en VPN ha följande egenskaper: online-definierad som ” att vara sådan praktiskt eller väsentligen, men inte i verklig verklighet eller namn.”Därför är den allra första delen av svaret på vår förfrågan “vad är en VPN” att det är något som fungerar som ett trådbundet nätverk, men det är faktiskt inte. Privat-definieras som ” av, tillhör, eller om en viss person eller lag; inte vanligt eller grundläggande.”Så, en VPN måste vara en där kunden har unik användning nätverkslänkarna. (Observera att detta skiljer sig från ett säkert nätverk, vilket kan vara ett privat eller offentligt nätverk.). Nätverk-specificerat som ” ett system av datorer som gränsar till telefonkablar eller andra metoder för att dela detaljer.”Detta är målet för en VPN eller någon annan typ av nätverk. Nord VPN förtydligas på detta sätt är en nätverksteknik som ger ägaren möjlighet att dela information med andra i nätverket med hjälp av en personlig, exklusiv webblänk som skapas av en metod förutom hårda ledningar eller hyrda linjer; normalt via internet. Före internet kan datorer i olika kontor, städer och till och med nationer bara prata med varandra som människor kunde – via telefonledningar. Eftersom VPN kraven på denna typ av kommunikation växte, telefonlinjer slutade ändras av högre kvantitet ledningar, som T3 kretsar, men konceptet var densamma. För att Dator A skulle kunna prata med dator B måste det finnas en fysisk trådlänk. För säkerhetsfaktorer vill du se till att endast dina 2 datorer använde den linjen, så du skulle säkert få med en leverantör att “hyra” den kretsen. Denna typ av nätverk var dock dyr och utmanande att öka, och även utmanande för kunden att ha kontroll över. Med utvecklingen av webben behöver länkar inte längre vara fysiska. Så länge varje datorsystem har tillgång till webben Kan detaljer delas med lokala ISP-kretsar, över nätet, liksom till mottagaren på liknande sätt som det var när datorerna var fysiskt länkade. Det är därför som bästa VPN fungerar anses vara ett “virtuellt” nätverk; hela länken är inte hårdkopplad. De delar av VPN som klargjorts i det här inlägget hittills har ännu inte granskat ett någonsin föreliggande problem i dagens globskydd. I en gammal Wan-inställning kan skyddet av informationsöverföring helt räkna med företagets försäkringar. Idag, ändå, en VPN håller info exklusiv genom filkryptering på både skicka och även få slut. Det finns en rad krypteringsprocedurer, beroende på vad ett företags behov är, vem de behöver interagera med (liksom av den anledningen vara kompatibla med) och så vidare. Informationen är inte bara krypterad, men den är inkapslad, vilket innebär att den skickas i sin egen privata “tunnel” eller länk över hela internet. Ingen kan se data, och även om de kunde, kan de inte avkoda eller ändra det. På detta sätt kan detaljer skickas över webben utan att vara mottagliga för avlyssning eller korruption av dem som är bortom VPN. För att utveckla ett virtuellt privat nätverk, skulle du säkert behöva bestämma vem som behöver dela information, i vilka riktningar, och hur vanligt. Nästa du skulle säkert behöva förbereda en lista över hårdvara och mjukvara system du för närvarande använder på varje plats. Du kan effektivt behöva göra ändringar för att säkerställa att datorsystemen kan prata med varandra snabbt. Du kommer också vill överväga exakt hur viktigt det är att dina data förblir säker, eftersom detta kommer att ha en inverkan på vilken typ av VPN förfarande du väljer. Att förbereda denna information kommer säkert att få dig informerad om de diskussioner du behöver ha med möjliga leverantörer.